Odkazy

www.polovnictvo.sk/
www.opkkrupina.sk/
www.spzzv.sk
www.krupina.sk

Zákon, vyhláška:

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.  [Na stiahnutie]

344 / 2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.) [Na stiahnutie]